Какво се очаква от вас по време на пътуването?

Вашето присъствие на борда предполага , че  би трябвало в духа на коректната взаимопомощ да се включвате , да се интересувате и да съдействате според възможностите си за целите на нашето споделено пътуване. В момент на отплаване и приставане капитана има нужда от всички ви и е хубаво да откликнете и помогнете според определената ви задача. Понякога при швартоване има нужда някой да подреди въжетата . С няколко думи ще ви бъде обяснено с какво и как може да помогнете . Може да подадете въже , да съберете или пуснете кранците  или да ги преместите  или дори нещо толкова елементарно като да гледате колко остава до кея и да казвате на рулевия или капитана , ако няма видимост. Който желае ще му бъдат обяснени основни принципи на навигацията и  може да му се повери да вдига и спуска котвата по даден знак или дори да управлява на подходящи места нашият плавателен съд .

Задачата на капитана и неговия помощник е отговорна и те се грижат за безопасното придвижване на кораба ни по неговия маршрут. Отнасяйте се с уважение към тях . Те не се занимават с това да готвят , сервират , почистват или оправят легла. Ако искате някой да върши тази работа вместо вас може да заявите предварително хостеса. Тази услуга се предлага и на двете изходни наши пристанища от други фирми. В крайна сметка обаче мислим , че не си заслужава . По всички въпроси касаещи кораба и поведението на екипажа(т.е. вие) , решението на капитана е окончателно и не подлежи на оспорване . То ще бъде взето винаги имайки предвид вашата безопасност , сигурността на кораба и по възможност доброто прекарване на всички . Бъдете толерантни и към вашите спътници , нека всички бъдем един екипаж . Гледайте положително на всичко за да предадете това ваше отношение и на другите , дори когато има трудности.

По установена традиция храната  за капитана и помощника му се осигурява от пътуващите, но ние не държим непременно на това. Важното е всичко да бъде непринудено и изразено в позитивни човешки отношения.

Държим да се спазват законите на страната в чиито териториални води плаваме и ще насърчаваме всички на борда да го правят .